Amfibier

 


Forekomst og utbredelse
Utbredelse, fenologi, vannhull og bestandstørrelser.

Liten vannsalamander
Utbredelse og forekomst.

Padde
Utbredelse og forekomst.

Buttsnutet frosk
Utbredelse og forekomst.

Spisssnutet frosk
Utbredelse og forekomst.
Trusler
Åkerrikse, fiskeørn, sangsvane, kanadagås.


Litteratur
INØs litteraturbase.
Pekere

d

Alle bilder © Harald Gjerde
.