Amfibier


Amfibiene i ěyeren-deltaet (rapport i pdf)
Amfibiene i Merkja (rapport)
♦ Buttsnutet frosk
♦ Spisssnutet frosk
♦ Padde
♦ Liten vannsalamander

BILDET: Buttsnutet frosk som nettopp har lagt egg .  Foto: ę Harald Gjerde