Bunndyr

• Bunndyr (introduksjon)
• Bunnlevende insekter
• Muslinger

Store ferskvannsmuslinger i Nitelva og Leira (rapport)

BILDET: Flat dammusling har meget tett og stor bestand i Svelle.  Foto: © Harald Gjerde