Forskning
presentasjon avsluttet pågående overvåking aktører Øyeren-prosjektet litteratur


Nordre Øyeren har i mange år vært gjenstand for forskning, kartlegging og overvåking. Mange aktører arbeider i området. Bl.a. Nordre Øyeren fuglestasjon (NØF), Nordre Øyeren Biologiske Stasjon (NØBI), Norsk Ornitologisk forening, ...
     På disse sidene finner du en oversikt med prosjektbeskrivelser, resultater og rapporter.

BILDET: NØBI er en aktiv aktør i reservatet med både kartlegger og overvåking. Amfibier er en gruppe som er grundig overvåket i mange år. Bildet viser Leif Gjerde som leder en ekskursjon for Norsk feltherpetologisk forum til Rossholmen i 1995.  Foto: © Harald Gjerde