FORVALTNING
naturreservat regulering lover/regler aktører naturvern konflikter

 


Interessegrupper som grunneiere, naturvernere, båtfolk, jegere og fiskere gjør området til tider konfliktfylt. De største og viktigste forvaltningsmyndigheter er Glommen og Laagens- brukseierforening og Fylkesmannens miljøvernavdeling (Akershus). Fylkesmannen boikotter og systematisk motarbeider de som ikke er enige i deres synspunkter.

d

Naturforvalter Arne Nesfeldt (65) hos Fylkesmannen fungerer som en løs kanon. Dispensasjoner gis uten noen form for dokumentasjon. Han har stor del av æren for at området ble fredet i 1975, men utgjør idag den største trusselen for områdets naturverdier. Foto: Leif Gjerde.