Fugler

presentasjon aktuelt publikasjoner hekking trekk overvintring

Nordre Øyeren er en viktig rasteplass for trekkende fugl. Både vadere og andefugl trekker.
     Flere arter har også næringssøk p.g.a. stor tilgang på vannplanter og fisk. Om sommeren gjelder det bl.a. fiskeørn, havørn og skarv. Om høsten finner mange vadere, ender og gjess næring. Vinteren er preget av sangsvaner som beiter vannplanter syd for deltaøyene.

BILDET: Nordre Øyeren har et rikt fugleliv. Det er stor diversitet på både hekkende fugl og trekkfugl. © Harald Gjerde (2007)