Pattedyr

• Artsliste
   Komplett liste over alle arter som finnes og dere status.
• Beveren i Øyeren-deltaet
   Etablering, bestand, utbredelse og beverhytter.
• Flaggermus på Tuentangen
   Største konsentrasjon av flaggermus i Norge.
• Elgen i Øyeren-deltaet
   Etablering, bestand, utbredelse og jakt.

BILDET: Elgbestanden har tatt seg kraftig opp i deltaet på 1990-tallet.  Foto: © Harald Gjerde (2009)