PATTEDYR

 


Artsliste
Komplett liste over alle arter som er observert og med deres status.
Beveren i Øyeren-deltaet
Etablering, bestand, utbredelse og beverhytter.
Flaggermus på Tuentangen
Største konsentrasjon av flaggermus er registrert langs Tuenstranda.
Elgen i Øyeren-deltaet
Etablering, bestand, utbredelse og jakt.


Litteratur, Pekere

d

© Mike Lockhart,  Fish and Wildlife Service, USA
.