Pattedyr


Artsliste
    Komplett liste over alle arter som finnes og deres status.

Beveren i Øyeren-deltaet
    Etablering, bestand, utbredelse og beverhytter.

Flaggermus på Tuentangen
    Største konsentrasjon av flaggermus i Norge.

Elgen i Øyeren-deltaet
    Etablering, bestand, utbredelse og jakt.

BILDET: Elgbestanden har tatt seg kraftig opp i deltaet på 1990-tallet.  Foto: © Harald Gjerde (2009)