Øyeren informasjonssenter - FUGLER

Planter


 

Artsliste
Komplett liste over alle arter som er observert og med deres status.


Artsliste over vannplanter
Komplett liste over alle arter som er observert og med deres status.


Vegetasjon
Utbredelse og forekomst av forskjellige vegetasjonstyper.

Litteratur
INØs litteraturbase.

Pekere