Planter

• Artsliste
• Artsliste over vannplanter
• Vannplantenes forekomst og utbredelse

Vannbotanikk (rapport)

BILDET: ???. Foto: © Harald Gjerde