Regler
oversikt ferdsel fiske landbruk forvaltning reservatene i vassdraget

Her finner du oversikt over gjeldende regler for naturreservatet Nordre Øyeren. Ikke bare reservatregler, men alle regler som påvirker ferdsel, fiske, landbruk og forvaltning. I Nordre Øyeren er det ikke idag kun ett reservat, men mange små som går i ett med Nordre Øyeren naturreservat, bl.a. Sørumsneset og Leira. I tillegg er det flere friluftsområder i reservatene som også er tatt med som bl.a. Søndre Bjanes og Fetsund lenser.

I praksis er Øyeren et lovløs område hvor det sporadisk er oppsyn av SNO eller politiet. Forvaltningsmessig kan grunneiere, bedrifter, kommunene og Staten bryte lover & forskrifter uten at dette får konsekvenser.

BILDET: Oppsynsmann Lars Tore Rud (mobil 950 62513) jobber for Statens naturoppsyn i Akershus..  Foto: © Harald Gjerde