Vegetasjon

• Vegetasjonstyper
• Vannvegetasjon
Vegetasjonskart (lavoppløselig)
• Vegetasjonskart (høyoppløselig)
Vegetasjonskartlegging (rapport)
Skjøtsel ved beite & brenning (rapport)

BILDET: Strandeng på Storsand. Foto: © Harald Gjerde