Bunndyr

• Bunndyr
• Bunnlevende insekter
• Muslinger
Store ferskvannsmuslinger i Nitelva og Leira (rapport i pdf)

BILDET: Flat dammusling har meget tett og stor bestand i Svelle.  Foto: © Harald Gjerde