Fiskens forkomst, fordeling og levevis

presentasjon fiskeartene fiskesamfunn undersøkelser forvaltning

Her finner du informasjon om hvordan fisken lever i Øyeren-vassdraget. Hvilke arter som finnes, hvor vanlige de er, hvor de lever, vandringer gjennom årstider, gyting samt informasjon om kartlegging og forskning.

En grei introduksjon til fisk i Øyeren er rapporten:
Langtidsutvikling og forvaltning av fiskesamfunn i Øyeren

Det finnes ikke 25 fiskearter i Øyeren. Det henvises ofte til ovenfor nevne rapport, men i rapporten står det at det sannsyneligvis finnes 25 fiskearter da enkelte arter er funnet i nærliggende vassdrag. Det er imidlertid registert 21 fiskearter i Øyeren som fortsatt finnes idag. Artene ål, laks, lagesild, hvitfinnet steinulke og 9-pigget stingsild finnes ikke i Øyeren. Naturinfosenteret var de første som spredte feilinformasjonen. Ryktet har bare økt siden...
     Elveniøye er ny art som ble fanget i en undersøkelse foretatt av N.I.N.A. i 2017. Dermed finnes det idag 21 fiskearter i Øyeren-vassdraget (Bingsfoss-Solbergfoss).

BILDET: Abbor fra Den blå planet i København. © Harald Gjerde (2014)