Nordre Øyeren naturreservat

Nordre Øyeren naturreservat er på 62,6 km² hvorav 55,1 km² er vann. Området omfatter innsjøene Svelle og nordre del av Øyeren samt litt av Glomma og Leira. Deltaet er nordens nest største delta på 56 km² (Carlstad-deltaet er på 90 km²) hvorav 20 km² består av deltaslette og øyene utgjør 7 km² av dette. Deltasletten består av en mosaikk av øyer, viker, kanaler, råker, evjer og laguner som danner grunnlag for meget varierte naturtyper (biotoper) som danner grunnlaget for et meget variert flora og fauna med fisker, amfibier, fugler og pattedyr.

Det er veldig mange aktører som har gitt ut informasjon og mye er vanskelig å få tak i. I tillegg blir en del tatt vekk fra nett etter en periode. Hensikten med disse sidene er å samle alt på et sted. Mye er egenprodusert, men en stor andel av innholdet omfatter rapporter, kart og brosjyrer produsert av andre.

BILDET: Glomma renner inn i innsjøene Svelle og Øyeren i nord. I bakgrunnen sees Heksebergfjellet og Asakmarka .  Foto: © Harald Gjerde