Fugler

presentasjon

aktuelt publikasjoner hekking trekk overvintring

Nordre ěyeren er en viktig rasteplass for trekkende fugl. Bňde vadere og andefugl trekker.
     Flere arter har ogsň nŠringss°k p.g.a. stor tilgang pň vannplanter og fisk. Om sommeren gjelder det bl.a. fiske°rn, hav°rn og skarv. Om h°sten finner mange vadere, ender og gjess nŠring. Vinteren er preget av sangsvaner som beiter vannplanter syd for delta°yene.

Siste observasjoner fra Artsdatabanken

BILDET: Nordre ěyeren har et rikt fugleliv. Det er stor diversitet pň bňde hekkende fugl og trekkfugl. ę Harald Gjerde (2007)