Vanninsekter

Som følge av et variert og stort våtmarksområde med mange biotoper er har området mange arter vanninsekter. Området er spesielt kjent for de store mengder med mygg, som inneholder et av norges 2 største konsentrasjoner med mygg. (Finnmark er den andre.).

• Vanninsekter (instroduksjon)
• Øyenstikkere
• Mygg
• Bunnlevende insekter

BILDET: Vannnymfe.  Foto: © Harald Gjerde