Landskap (naturgeografi)

berggrunn hydrologi flom deltaets historie deltaets utvikling

Elvene Nitelva, Leira og Glomma ut i innsjøene Svelle og Øyeren. Tidligere flommet disse elvene over og tok med seg sedimenter som legges igjen i innsjøen og danner idag norges største delta. (Carlstad-deltaet er 50% større). Dette har dannet grunnlaget for en rekke naturmiljøer som er levested for planter og dyr.

♦ Tall og fakta
♦ Innsjøens historie og tilblivelse
♦ Der 3 elver møtes
♦ Øyeren-deltaet

BILDET: Øyeren-deltaet. © Harald Gjerde