Planter

• Artsliste
• Artsliste over vannplanter
• Forekomst og utbredelse av vannplaner
Vannbotanikk (rapport i pdf)

BILDET: ???. Foto: © Harald Gjerde